Top 101 misija sabiedrībā

TOP 101 misija

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 ir sabiedriski nozīmīga iniciatīva, kuru kopš 2005. gada īsteno „Prudentia” un Nasdaq Riga. Šīs iniciatīvas pamatā ir projekta veidotāju vēlme rosināt sabiedrībā diskusijas par uzņēmumu vērtību un to ietekmējošiem faktoriem. Projekta mērķis ir, skaidrojot uzņēmumu pirkšanas, pārdošanas, apvienošanas motivāciju un korporatīvās pārvaldības lomu uzņēmumu konkurētspējas pilnveidošanā gan Latvijas, gan Baltijas mērogā, nostiprināt izpratni par uzņēmumu vērtību kā nozīmīgu  atskaites punktu tālākai attīstībai.

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 jau desmit gadus uzskatāmi pierāda neapstrīdamo patiesību – Latvijas vērtīgākie uzņēmumi ir Latvijas ekonomikas dzinējspēks, un tie ir Latvijas valsts labklājības un drošības mēraukla.