4 FINANCE, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

114,87
Vērtība, milj. EUR
-16%
Vērtības izmaiņas, %
39
Vieta topā
130,3
Apgrozījums, milj. EUR
96,7
EBITDA, milj. EUR
38
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem