AGA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

51,18
Vērtība, milj. EUR
3%
Vērtības izmaiņas, %
91
Vieta topā
21,5
Apgrozījums, milj. EUR
6,4
EBITDA, milj. EUR
34
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Tirdzniecība: energonesēji

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem