AGA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

49,68
Vērtība, milj. EUR
-3%
Vērtības izmaiņas, %
93
Vieta topā
20,8
Apgrozījums, milj. EUR
5,4
EBITDA, milj. EUR
34
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Tirdzniecība: energonesēji

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem