GRINDEKS, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

214,49
Vērtība, milj. EUR
1%
Vērtības izmaiņas, %
29
Vieta topā
132,4
Apgrozījums, milj. EUR
17,6
EBITDA, milj. EUR
91
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem