GRINDEKS, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

238,37
Vērtība, milj. EUR
11%
Vērtības izmaiņas, %
21
Vieta topā
145,5
Apgrozījums, milj. EUR
18
EBITDA, milj. EUR
71
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem