JOKER LTD, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

120,02
Vērtība, milj. EUR
-
Vērtības izmaiņas, %
38
Vieta topā
43,2
Apgrozījums, milj. EUR
17,9
EBITDA, milj. EUR
14
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Patērētāju pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem