KNAUF, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

101,71
Vērtība, milj. EUR
-7%
Vērtības izmaiņas, %
42
Vieta topā
65,8
Apgrozījums, milj. EUR
14,4
EBITDA, milj. EUR
33
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem