KREISS, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

139,87
Vērtība, milj. EUR
-13%
Vērtības izmaiņas, %
36
Vieta topā
174,1
Apgrozījums, milj. EUR
15,3
EBITDA, milj. EUR
32
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Transports, tranzīts, loģistika

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem