LATTELECOM, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

415,22
Vērtība, milj. EUR
-11%
Vērtības izmaiņas, %
8
Vieta topā
199,6
Apgrozījums, milj. EUR
68,1
EBITDA, milj. EUR
91
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - IT un telekomunikācijas pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem