Tet, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

460,71
Vērtība, milj. EUR
11%
Vērtības izmaiņas, %
7
Vieta topā
211,9
Apgrozījums, milj. EUR
67,6
EBITDA, milj. EUR
89
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - IT un telekomunikācijas pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem