LATVENERGO, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

1 704,91
Vērtība, milj. EUR
-2%
Vērtības izmaiņas, %
1
Vieta topā
925,6
Apgrozījums, milj. EUR
397,2
EBITDA, milj. EUR
94
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Komunālie pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem