LATVENERGO, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

1 568,54
Vērtība, milj. EUR
-8%
Vērtības izmaiņas, %
1
Vieta topā
878
Apgrozījums, milj. EUR
257
EBITDA, milj. EUR
94
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Komunālie pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem