LATVIJAS ATTĪSTĪBAS FINANŠU INSTITŪCIJA ALTUM, VAS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2015. gada dati

71,3
Vērtība, milj. EUR
12%
Vērtības izmaiņas, %
54
Vieta topā
252,7
Apgrozījums, milj. EUR
78,9
EBITDA, milj. EUR
78
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2015. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem