LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS, VAS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

65,43
Vērtība, milj. EUR
-1%
Vērtības izmaiņas, %
72
Vieta topā
76,4
Apgrozījums, milj. EUR
10,5
EBITDA, milj. EUR
94
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Būvniecība

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem