LATVIJAS DZELZCEĻŠ, VAS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

536,04
Vērtība, milj. EUR
-17%
Vērtības izmaiņas, %
5
Vieta topā
318,6
Apgrozījums, milj. EUR
42,7
EBITDA, milj. EUR
94
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Transports, tranzīts, loģistika

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem