AKG THERMOTECHNIK LETTLAND, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

47,63
Vērtība, milj. EUR
-26%
Vērtības izmaiņas, %
96
Vieta topā
34,7
Apgrozījums, milj. EUR
4,9
EBITDA, milj. EUR
33
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem