LATVIJAS FINIERIS, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

256,95
Vērtība, milj. EUR
-12%
Vērtības izmaiņas, %
22
Vieta topā
229,1
Apgrozījums, milj. EUR
34,3
EBITDA, milj. EUR
38
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem