LATVIJAS FINIERIS, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

214,01
Vērtība, milj. EUR
-17%
Vērtības izmaiņas, %
23
Vieta topā
250,9
Apgrozījums, milj. EUR
33,9
EBITDA, milj. EUR
32
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem