LATVIJAS GAISA SATIKSME, VAS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

81,12
Vērtība, milj. EUR
-6%
Vērtības izmaiņas, %
57
Vieta topā
30,2
Apgrozījums, milj. EUR
7,2
EBITDA, milj. EUR
94
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Transports, tranzīts, loģistika

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem