LATVIJAS GĀZE, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

381,99
Vērtība, milj. EUR
7%
Vērtības izmaiņas, %
11
Vieta topā
344,9
Apgrozījums, milj. EUR
38,4
EBITDA, milj. EUR
91
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Komunālie pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem