LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

524,07
Vērtība, milj. EUR
28%
Vērtības izmaiņas, %
6
Vieta topā
216,2
Apgrozījums, milj. EUR
70,1
EBITDA, milj. EUR
83
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - IT un telekomunikācijas pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem