LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

410,49
Vērtība, milj. EUR
21%
Vērtības izmaiņas, %
9
Vieta topā
204,3
Apgrozījums, milj. EUR
66,5
EBITDA, milj. EUR
83
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - IT un telekomunikācijas pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem