LATVIJAS PASTS, VAS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

53,75
Vērtība, milj. EUR
-16%
Vērtības izmaiņas, %
87
Vieta topā
75,6
Apgrozījums, milj. EUR
4,8
EBITDA, milj. EUR
94
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Transports, tranzīts, loģistika

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem