AKSELSS, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2015. gada dati

49,8
Vērtība, milj. EUR
-
Vērtības izmaiņas, %
86
Vieta topā
164,2
Apgrozījums, milj. EUR
5,5
EBITDA, milj. EUR
8
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Tirdzniecība: energonesēji

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2015. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem