LATVIJAS VALSTS MEŽI, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

753,89
Vērtība, milj. EUR
-2%
Vērtības izmaiņas, %
2
Vieta topā
333,3
Apgrozījums, milj. EUR
140,9
EBITDA, milj. EUR
94
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Dabas resursu ieguve

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem