LATVIJAS VALSTS MEŽI, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

770,5
Vērtība, milj. EUR
-14%
Vērtības izmaiņas, %
2
Vieta topā
276
Apgrozījums, milj. EUR
100,6
EBITDA, milj. EUR
90
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Dabas resursu ieguve

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem