LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS, VAS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

49,97
Vērtība, milj. EUR
-11%
Vērtības izmaiņas, %
92
Vieta topā
16,5
Apgrozījums, milj. EUR
5,8
EBITDA, milj. EUR
50
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - IT un telekomunikācijas pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem