AKZ, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

93,68
Vērtība, milj. EUR
13%
Vērtības izmaiņas, %
48
Vieta topā
82,7
Apgrozījums, milj. EUR
20,5
EBITDA, milj. EUR
32
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem