LINSTOW, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

47,3
Vērtība, milj. EUR
-1%
Vērtības izmaiņas, %
100
Vieta topā
6,8
Apgrozījums, milj. EUR
5,1
EBITDA, milj. EUR
42
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Operācijas ar nekustamo īpašumu

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem