Luminor Bank, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2017. gada dati

261,04
Vērtība, milj. EUR
37%
Vērtības izmaiņas, %
19
Vieta topā
2 259,2
Apgrozījums, milj. EUR
302,5
EBITDA, milj. EUR
81
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2017. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem