MAXIMA LATVIJA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

397,04
Vērtība, milj. EUR
13%
Vērtības izmaiņas, %
10
Vieta topā
776,6
Apgrozījums, milj. EUR
33,1
EBITDA, milj. EUR
69
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Tirdzniecība: patēriņa preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem