MAXIMA LATVIJA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

351,09
Vērtība, milj. EUR
-1%
Vērtības izmaiņas, %
13
Vieta topā
723,1
Apgrozījums, milj. EUR
37,8
EBITDA, milj. EUR
66
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Tirdzniecība: patēriņa preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem