MIKROTĪKLS, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

611,61
Vērtība, milj. EUR
-6%
Vērtības izmaiņas, %
3
Vieta topā
258,7
Apgrozījums, milj. EUR
70,7
EBITDA, milj. EUR
29
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem