MIKROTĪKLS, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

650,47
Vērtība, milj. EUR
-6%
Vērtības izmaiņas, %
4
Vieta topā
251,6
Apgrozījums, milj. EUR
70,2
EBITDA, milj. EUR
29
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem