NAFTIMPEKS, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2016. gada dati

42,8
Vērtība, milj. EUR
-25%
Vērtības izmaiņas, %
94
Vieta topā
40,1
Apgrozījums, milj. EUR
4,8
EBITDA, milj. EUR
8
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Transports, tranzīts, loģistika

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2016. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem