NESTE LATVIJA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

150,44
Vērtība, milj. EUR
43%
Vērtības izmaiņas, %
34
Vieta topā
329,1
Apgrozījums, milj. EUR
13,9
EBITDA, milj. EUR
73
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Tirdzniecība: energonesēji

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem