NORVIK BANKA, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2017. gada dati

83,81
Vērtība, milj. EUR
64%
Vērtības izmaiņas, %
51
Vieta topā
1 001,9
Apgrozījums, milj. EUR
101,2
EBITDA, milj. EUR
60
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2017. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem