OLYMPIC CASINO LATVIA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

204,09
Vērtība, milj. EUR
-12%
Vērtības izmaiņas, %
27
Vieta topā
61,9
Apgrozījums, milj. EUR
25,9
EBITDA, milj. EUR
40
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Patērētāju pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem