OLYMPIC CASINO LATVIA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

231,86
Vērtība, milj. EUR
-16%
Vērtības izmaiņas, %
25
Vieta topā
61,9
Apgrozījums, milj. EUR
28,9
EBITDA, milj. EUR
40
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Patērētāju pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem