PATA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

93,91
Vērtība, milj. EUR
33%
Vērtības izmaiņas, %
47
Vieta topā
191,1
Apgrozījums, milj. EUR
18
EBITDA, milj. EUR
29
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem