PINDSTRUP LATVIA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

94,08
Vērtība, milj. EUR
5%
Vērtības izmaiņas, %
45
Vieta topā
71,6
Apgrozījums, milj. EUR
11,4
EBITDA, milj. EUR
21
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Dabas resursu ieguve

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem