PLESKO REAL ESTATE, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2017. gada dati

108,46
Vērtība, milj. EUR
-1%
Vērtības izmaiņas, %
42
Vieta topā
30,7
Apgrozījums, milj. EUR
11
EBITDA, milj. EUR
30
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Operācijas ar nekustamo īpašumu

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2017. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem