ALFOR, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

204,87
Vērtība, milj. EUR
-7%
Vērtības izmaiņas, %
26
Vieta topā
77,1
Apgrozījums, milj. EUR
26,8
EBITDA, milj. EUR
43
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Patērētāju pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem