ALFOR, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

219,18
Vērtība, milj. EUR
-16%
Vērtības izmaiņas, %
28
Vieta topā
72,6
Apgrozījums, milj. EUR
26,6
EBITDA, milj. EUR
40
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Patērētāju pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem