PRIVATBANK, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2015. gada dati

47,3
Vērtība, milj. EUR
-
Vērtības izmaiņas, %
95
Vieta topā
678,7
Apgrozījums, milj. EUR
51,7
EBITDA, milj. EUR
84
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2015. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem