ALPHA OSTA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2015. gada dati

45,3
Vērtība, milj. EUR
-43%
Vērtības izmaiņas, %
99
Vieta topā
13,4
Apgrozījums, milj. EUR
1,5
EBITDA, milj. EUR
26
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Transports, tranzīts, loģistika

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2015. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem