RIETUMU BANKA, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

320,65
Vērtība, milj. EUR
-17%
Vērtības izmaiņas, %
12
Vieta topā
1 553
Apgrozījums, milj. EUR
471,5
EBITDA, milj. EUR
59
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem