RIETUMU BANKA, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

384,75
Vērtība, milj. EUR
-2%
Vērtības izmaiņas, %
10
Vieta topā
3 009,6
Apgrozījums, milj. EUR
468,5
EBITDA, milj. EUR
59
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem