RĪGAS PIENSAIMNIEKS, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

47,95
Vērtība, milj. EUR
-
Vērtības izmaiņas, %
98
Vieta topā
33,5
Apgrozījums, milj. EUR
5
EBITDA, milj. EUR
19
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem