RĪGAS SILTUMS, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

81,11
Vērtība, milj. EUR
4%
Vērtības izmaiņas, %
58
Vieta topā
151,7
Apgrozījums, milj. EUR
16,1
EBITDA, milj. EUR
65
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Komunālie pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem