RĪGAS TIRDZNIECĪBAS OSTA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

263,79
Vērtība, milj. EUR
20%
Vērtības izmaiņas, %
21
Vieta topā
176,7
Apgrozījums, milj. EUR
34,7
EBITDA, milj. EUR
19
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Transports, tranzīts, loģistika

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem