RĪGAS TIRDZNIECĪBAS OSTA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

273,45
Vērtība, milj. EUR
4%
Vērtības izmaiņas, %
17
Vieta topā
198,3
Apgrozījums, milj. EUR
33,1
EBITDA, milj. EUR
19
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Transports, tranzīts, loģistika

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem