RĪGAS ŪDENS, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

53,6
Vērtība, milj. EUR
-17%
Vērtības izmaiņas, %
88
Vieta topā
46,4
Apgrozījums, milj. EUR
11,1
EBITDA, milj. EUR
60
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Komunālie pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem