RĪGAS ŪDENS, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

76,73
Vērtība, milj. EUR
43%
Vērtības izmaiņas, %
63
Vieta topā
53,7
Apgrozījums, milj. EUR
15,7
EBITDA, milj. EUR
63
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Komunālie pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem