RĪGAS UNIVERSĀLAIS TERMINĀLS, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

55,62
Vērtība, milj. EUR
-
Vērtības izmaiņas, %
85
Vieta topā
17
Apgrozījums, milj. EUR
7,6
EBITDA, milj. EUR
44
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Transports, tranzīts, loģistika

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem