RIGENSIS BANK, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

54,43
Vērtība, milj. EUR
1%
Vērtības izmaiņas, %
86
Vieta topā
288,7
Apgrozījums, milj. EUR
62,8
EBITDA, milj. EUR
87
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem