RIMI LATVIA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

544,23
Vērtība, milj. EUR
23%
Vērtības izmaiņas, %
5
Vieta topā
893,7
Apgrozījums, milj. EUR
54,4
EBITDA, milj. EUR
40
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Tirdzniecība: patēriņa preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem