RIMI LATVIA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

442,23
Vērtība, milj. EUR
-1%
Vērtības izmaiņas, %
7
Vieta topā
870,4
Apgrozījums, milj. EUR
53,7
EBITDA, milj. EUR
40
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Tirdzniecība: patēriņa preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem