AMIC LATVIA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2017. gada dati

50,72
Vērtība, milj. EUR
-14%
Vērtības izmaiņas, %
92
Vieta topā
41,6
Apgrozījums, milj. EUR
2,7
EBITDA, milj. EUR
16
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Tirdzniecība: energonesēji

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2017. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem