SEB BANKA, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

284,50
Vērtība, milj. EUR
-21%
Vērtības izmaiņas, %
15
Vieta topā
3 718,6
Apgrozījums, milj. EUR
387,1
EBITDA, milj. EUR
100
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem