SEB BANKA, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

358,46
Vērtība, milj. EUR
-8%
Vērtības izmaiņas, %
11
Vieta topā
3 688,1
Apgrozījums, milj. EUR
403,9
EBITDA, milj. EUR
100
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem