STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA, VAS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

203,07
Vērtība, milj. EUR
-15%
Vērtības izmaiņas, %
28
Vieta topā
60,8
Apgrozījums, milj. EUR
16,3
EBITDA, milj. EUR
91
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Transports, tranzīts, loģistika

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem