STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA, VAS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

238,07
Vērtība, milj. EUR
-3%
Vērtības izmaiņas, %
23
Vieta topā
54,6
Apgrozījums, milj. EUR
18,1
EBITDA, milj. EUR
91
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Transports, tranzīts, loģistika

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem