STORA ENSO LATVIJA, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2017. gada dati

50,61
Vērtība, milj. EUR
13%
Vērtības izmaiņas, %
93
Vieta topā
51,8
Apgrozījums, milj. EUR
5,4
EBITDA, milj. EUR
52
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2017. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem