STORA ENSO PACKAGING, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

54,68
Vērtība, milj. EUR
-5%
Vērtības izmaiņas, %
85
Vieta topā
43,3
Apgrozījums, milj. EUR
5,4
EBITDA, milj. EUR
32
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem