STORENT, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2017. gada dati

56,07
Vērtība, milj. EUR
17%
Vērtības izmaiņas, %
83
Vieta topā
11,2
Apgrozījums, milj. EUR
6,6
EBITDA, milj. EUR
18
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Citi komerciālie pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2017. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem